Rock Dualtype Pokèmon List

Explore the list of 81 Dualtype Rock-type Pokémon, perfect to solve the PokeDoku puzzle game or any other Pokèmon Wordle-type games.

Image Name
geodude's Pokémon GEODUDE
graveler's Pokémon GRAVELER
golem's Pokémon GOLEM
onix's Pokémon ONIX
rhyhorn's Pokémon RHYHORN
rhydon's Pokémon RHYDON
omanyte's Pokémon OMANYTE
omastar's Pokémon OMASTAR
kabuto's Pokémon KABUTO
kabutops's Pokémon KABUTOPS
aerodactyl's Pokémon AERODACTYL
shuckle's Pokémon SHUCKLE
magcargo's Pokémon MAGCARGO
corsola's Pokémon CORSOLA
larvitar's Pokémon LARVITAR
pupitar's Pokémon PUPITAR
tyranitar's Pokémon TYRANITAR
aron's Pokémon ARON
lairon's Pokémon LAIRON
aggron's Pokémon AGGRON
lunatone's Pokémon LUNATONE
solrock's Pokémon SOLROCK
lileep's Pokémon LILEEP
cradily's Pokémon CRADILY
anorith's Pokémon ANORITH
armaldo's Pokémon ARMALDO
relicanth's Pokémon RELICANTH
shieldon's Pokémon SHIELDON
bastiodon's Pokémon BASTIODON
rhyperior's Pokémon RHYPERIOR
probopass's Pokémon PROBOPASS
dwebble's Pokémon DWEBBLE
crustle's Pokémon CRUSTLE
tirtouga's Pokémon TIRTOUGA
carracosta's Pokémon CARRACOSTA
archen's Pokémon ARCHEN
archeops's Pokémon ARCHEOPS
terrakion's Pokémon TERRAKION
binacle's Pokémon BINACLE
barbaracle's Pokémon BARBARACLE
tyrunt's Pokémon TYRUNT
tyrantrum's Pokémon TYRANTRUM
amaura's Pokémon AMAURA
aurorus's Pokémon AURORUS
carbink's Pokémon CARBINK
diancie's Pokémon DIANCIE
nihilego's Pokémon NIHILEGO
stakataka's Pokémon STAKATAKA
drednaw's Pokémon DREDNAW
carkol's Pokémon CARKOL
coalossal's Pokémon COALOSSAL
kleavor's Pokémon KLEAVOR
glimmet's Pokémon GLIMMET
glimmora's Pokémon GLIMMORA
iron-thorns's Pokémon IRON-THORNS
aerodactyl-mega's Pokémon AERODACTYL-MEGA
tyranitar-mega's Pokémon TYRANITAR-MEGA
diancie-mega's Pokémon DIANCIE-MEGA
geodude-alola's Pokémon GEODUDE-ALOLA
graveler-alola's Pokémon GRAVELER-ALOLA
golem-alola's Pokémon GOLEM-ALOLA
minior-orange-meteor's Pokémon MINIOR-ORANGE-METEOR
minior-yellow-meteor's Pokémon MINIOR-YELLOW-METEOR
minior-green-meteor's Pokémon MINIOR-GREEN-METEOR
minior-blue-meteor's Pokémon MINIOR-BLUE-METEOR
minior-indigo-meteor's Pokémon MINIOR-INDIGO-METEOR
minior-violet-meteor's Pokémon MINIOR-VIOLET-METEOR
minior-red's Pokémon MINIOR-RED
minior-orange's Pokémon MINIOR-ORANGE
minior-yellow's Pokémon MINIOR-YELLOW
minior-green's Pokémon MINIOR-GREEN
minior-blue's Pokémon MINIOR-BLUE
minior-indigo's Pokémon MINIOR-INDIGO
minior-violet's Pokémon MINIOR-VIOLET
drednaw-gmax's Pokémon DREDNAW-GMAX
coalossal-gmax's Pokémon COALOSSAL-GMAX
growlithe-hisui's Pokémon GROWLITHE-HISUI
arcanine-hisui's Pokémon ARCANINE-HISUI
avalugg-hisui's Pokémon AVALUGG-HISUI
ogerpon-cornerstone-mask's Pokémon OGERPON-CORNERSTONE-MASK