Alola Monotype Pokèmon List

Explore the list of 38 Monotype Pokémon of Alola region, perfect to solve the PokeDoku puzzle game or any other Pokèmon Wordle-type games.